Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle § 56 zák. č. 280/2009 Sb., Daňový řád, v platném znění

 

a) úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní dobu správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně

Pro Magistrát města Brna

Pondělí

 8:00–17:00

Středa

8:00–17:00

Pátek

8:00–12:00

 

Pro Podatelnu Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3

Pondělí

8:00–17:00

Úterý

8:00–14:00

Středa   

8:00–17:00

Čtvrtek

8:00–14:00

Pátek     

8:00–13:00

 

b) elektronická adresa elektronické podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktury datových zpráv, které je správce daně způsobilý přijmout,

-

Pro elektronické podání lze využít datovou schránku statutárního města Brna a7kbrrn

-

Vaše dokumenty opatřené zaručeným elektronickým podpisem posílejte na posta@brno.cz

-

Podmínky pro přijetí dokumentů:

Dokumenty posílejte v obecných formátech RTF (*.rtf), prostý text (*.txt), obrázek (*.gif, *.jpg, *.png), Acrobat Reader (*.pdf), hypertext (*.html, *.htm). Dále umožňujeme příjem ve formátech Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) a Software602 (*.wpd). V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný. Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na max. 8 MB.

-

Přijetí dokumentů na datových nosičích:

Elektronická podání na datových nosičích (např. CD-ROM) lze přímo předávat na hlavní podatelně MMB, Malinovského nám. 3, Brno, přízemí, dveře č. 15 a to v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. a v pátek od 8:00 do 13:00 hod.

 

c) jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit písemně nebo způsobem uvedeným pod bodem b) do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně

- e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu

   jaká podání lze tímto způsobem učinit

   - námitky proti úkonům správce daně

   - žádost o posečkání úhrady daně případně rozložení úhrady na splátky

 

d) čísla účtů, na které jsou  přijímány  platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daňových příjmů

Poplatek za komunální odpad:

č. ú. pro fyzické osoby:     111 220 022/0800                         

variabilní symbol:             rodné číslo poplatníka

č. ú. pro právnické osoby:     111 182 222/0800                         

variabilní symbol:             IČ právnické osoby

 

Pokuty:

č. ú.:     111 123 222/0800

Název

Variabilní symbol

Spec.symbol

Exekuční náklady

372324

uveden v rozhodnutí

Regresní náhrady

157901

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem přestupků v dopravě

542210

uveden v rozhodnutí

Platby na výzvy Odboru přestupků v dopravě

5422101

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem přestupků v dopravě - neuhrazené výzvy

5422102

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem přestupků v dopravě - příkazní řízení

5422103 uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem registru vozidel a řidičů

772212 uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem dopravy

542212 

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem dopravy - přestupky taxislužba

5422121

číslo bloku

Pokuty uložené odborem správních činností 382210032 - pokuty dle zákona 269/2021 Sb., v platném znění (oddělení občanských průkazů, ztrát) uveden v rozhodnutí
  382210033 - pokuty dle zákona 329/1999 Sb., v platném znění (oddělení cestovních dokladů)  
  382210034 - pořádkové pokuty  - pokuta správní řízení  

 

382210035 - přestupky      

Pokuty uložené odborem památkové péče

752210

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství

432210, 43221250

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené odborem životního prostředí

422210

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Živnostenským úřadem

652210

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Živnostenským úřadem - Celní úřad

6522103

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem obrany

362210

uveden v rozhodnutí

  362212 - přestupky dle zákona 240/2000 Sb. v platném znění uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem vnitřních věcí

322210

uveden v rozhodnutí

     

Pokuty uložené v blokovém řízení Městskou policií Brno

82yxxxxxxx

neuvádí se 

y = číslo série pokutového bloku

     1 = CB/2003

     2 = LP/2006

     3 = EB/2005

     4 = CC2010

     5 = GE2013, HF 2014

     6 = HF 2014

     7 = BA 2017

8 = BI 2019, BM 2020

 x = číslo pokutového bloku

   
   

Pokuty uložené Odborem dopravy - pokuty z dělené správy

542213

uveden v rozhodnutí

Pokuty uložené Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství - pokuty z dělené správy

432212

uveden v rozhodnutí