Personální oddělení (PO)

Personální oddělení (PO)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Má na starosti pracovněprávní agendu zaměstnanců Magistrátu města Brna včetně personalistiky, odměňování a vzdělávání.
  • Organizuje výběrová řízení na pozice ředitelů příspěvkových organizací (mimo školské organizace).
  • Zajišťuje agendu odměňování členů Zastupitelstva města Brna.
  • Poskytuje pracovněprávní poradenství úřadům městských částí a příspěvkovým organizacím zřízeným městem.

Seznam podřízených útvarů