Tajemník MMB

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Tajemník Magistrátu města Brna je zaměstnancem statutárního města Brna. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům města zařazeným do Magistrátu města Brna.
  • Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním.
  • Za plnění úkolů magistrátu v samostatné i přenesené působnosti je odpovědný primátorce. Dává souhlas ke jmenování a odvolání tajemníka úřadu městské části.
  • Je vedoucím úřadu ve smyslu zákona o úřednících.

Přímo podřízený útvar

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (navigovat)

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru