Potvrzení o složení závěrečné učňovské zkoušky

Potvrzení o složení závěrečné učňovské zkoušky

Popis

  • V případě ztráty učňovského listu a zároveň zániku školy může občan podat žádost o vystavení dokladu o složení závěrečné učňovské zkoušky.
  • Potvrzení se vystavuje pouze na základě dohledaného záznamu v Archivu města Brna.
  • Rozsah uložených dokumentů: do roku 1990 záznamy o závěrečných učňovských zkouškách na středních odborných školách v Jihomoravském kraji. Od roku 1991 je možné hledat pouze v záznamech ze škol v rámci města Brna.

Dokumenty jsou uloženy v Archivu města Brna. Výuční listy nevystavujeme, neboť se v Archivu města Brna nenacházejí.

Potvrzení se vydává do 30 dnů od požádání.


Co je nutné doložit

  • Písemnou žádost, která obsahuje rok složení závěrečné učňovské zkoušky, obor vyučení, název školy, přesný název organizace, ve které se zkouška konala, podrobné osobní údaje, aktuální adresu a telefonický kontakt na žadatele.
  • V případě osobního podání je nutné se prokázat občanským průkazem, případně pasem.

Formulář žádosti (k dispozici také na Personálním oddělení MMB, Dominikánské nám. č. 1).


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí:

  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně (po předchozí dohodě – tel. 542 172 143) prostřednictvím Personálního oddělení MMB

úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

středa       8.00–17.00

pátek        8.00–12.00

  • poštou na adresu: Personální oddělení MMB, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

Podat žádost je oprávněn absolvent zrušené školy nebo pověřená osoba na základě plné moci.

Potvrzení je vystaveno formou dopisu – výpisu z protokolu. Ve výpisu je uveden kód oboru, jeho název a stupeň hodnocení, případně podnik, pro který se žadatel vyučil, a datum.


Poplatky

Pro účely důchodového zabezpečení a pro potřeby úřadů práce je vystavení potvrzení bez poplatku. Pro ostatní účely činí správní poplatek 50 Kč.


Legislativa

zákon č. 499/204 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů