Podání přihlášky do výběrového řízení na pozici úředníka/úřednice MMB

Popis

Podat přihlášku může fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je občanem ČR, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk, splňuje další předpoklady stanovené právními předpisy a splňuje požadavky stanovené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.


Co je nutné doložit

Požadované doklady jsou vždy uvedeny v textu oznámení o vyhlášení výběrového řízení:

  • přihláška, životopis, výpis z rejstříku trestů, ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • pro funkce vedoucích úředníků je nutné dále doložit čestné prohlášení a lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon) – netýká se osob narozených po 1. 12. 1971.

Formulář přihlášky (k dispozici také na Personálním oddělení MMB, Dominikánské nám. č. 1).


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání přihlášky se provádí:

  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně prostřednictvím Personálního oddělení MMB

úřední hodiny

pondělí      8.00–17.00

středa       8.00–17.00

pátek        8.00–12.00

  • poštou na adresu: Personální oddělení MMB, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

(V případě užití elektronického podání je nutná autorizovaná konverze dle ust. zák. 300/2008 Sb.)

Následně se koná výběrové řízení, přičemž termíny jeho konání (osobní pohovory, písemné testy) jsou vždy sděleny přihlášenému uchazeči písemně zpravidla 7 dnů předem.


Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Odkazy

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Osobní kontakt je možný po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Pondělí
Úterý
Osobní kontakt je možný po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Středa
Čtvrtek
Osobní kontakt je možný po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno