Referát odměňování

Referát odměňování

Agenda

  • Zajišťuje agendu odměňování zaměstnanců Magistrátu města Brna, ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem (kromě školských organizací) a členů Zastupitelstva města Brna.
  • Zpracovává analýzy a statistické výkazy prostředků na odměňování.