Podání adresovaná Radě města Brna či Zastupitelstvu města Brna

Popis

Občan města Brna má právo požadovat projednání jakékoli záležitosti v oblasti samostatné působnosti Radou města Brna nebo Zastupitelstvem města Brna.

Žádost může podat:

  • státní občan České republiky, který dosáhl věku 18 let a je v městě Brně hlášen k trvalému pobytu nebo vlastní na území města nemovitost,
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je v Brně hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 


Lze vyřídit elektronicky

Ano


Způsob vyřízení

Podání se provádí pouze písemně, a to:

  • elektronicky: posta@brno.cz nebo informace@brno.cz
  • prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • osobně prostřednictvím podatelny
  • poštou na adresu: Podatelna Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Poplatky

Správní poplatky nejsou stanoveny.


Legislativa

§ 16 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů