Právní oddělení

Agenda

  • Poskytuje:
    • právní asistenci Zastupitelstvu města Brna (ZMB) a Radě města Brna (RMB), včetně kontroly návrhů usnesení materiálů určených pro jednání RMB a ZMB;
    • právní poradenství tajemníkovi MMB a vedení města;
    • konzultace právního charakteru členům ZMB v souvislosti s výkonem jejich funkce.
  • Zabezpečuje kontrolu písemností předkládaných k podpisu primátorovi města Brna.
  • Koordinuje a metodicky usměrňuje obchodní společnosti zařazené do Koncernu statutárního města Brna a spolupracuje s nimi; spolupracuje s obchodními společnostmi s majetkovou účastí statutárního města Brna.
  • Vede centrální evidenci smluv a evidenci právních předpisů statutárního města Brna, včetně jejich vyhlášení.

Seznam podřízených útvarů