Právní oddělení

Agenda

  • Poskytuje:
    • právní asistenci Zastupitelstvu města Brna (ZMB) a Radě města Brna (RMB), včetně kontroly návrhů usnesení materiálů určených pro jednání RMB a ZMB;
    • právní poradenství tajemníkovi MMB a vedení města;
    • konzultace právního charakteru členům ZMB v souvislosti s výkonem jejich funkce.
  • Zabezpečuje kontrolu písemností předkládaných k podpisu primátorovi města Brna.
  • Koordinuje a metodicky usměrňuje obchodní společnosti zařazené do Koncernu statutárního města Brna a spolupracuje s nimi; spolupracuje s obchodními společnostmi s majetkovou účastí statutárního města Brna.
  • Vede centrální evidenci smluv a evidenci právních předpisů statutárního města Brna, včetně jejich vyhlášení.

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Husova 12, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru