Oddělení organizační a ochrany informací

Agenda

  • Koordinuje a metodicky usměrňuje oblast organizace a řízení MMB.
  • Sleduje vnitřní organizační uspořádání a procesy řízení MMB, zpracovává koncepce organizačního uspořádání dle rozhodnutí RMB a ZMB.
  • Je správcem Organizačního řádu MMB a organizačního číselníku útvarů MMB.
  • Vede centrální evidenci popisů pracovních funkcí a interních normativních aktů MMB.
  • Zajišťuje úkoly týkající se registrace působnosti města k agendám v Registru práv a povinností.
  • Je správcem Procesního modelu MMB.

Seznam podřízených útvarů