Oddělení mezinárodní spolupráce

Agenda

  • Koordinuje spolupráci Brna s partnerskými městy a aktivity v rámci mezinárodních sítí a projektů.
  • Spolupracuje s vedením města při přijímání oficiálních zahraničních hostů.
  • Zabezpečuje organizačně-technickou stránku akcí města pořádaných ve spolupráci se zahraničními partnery.