Mezinárodní sítě měst

Mezinárodní sítě měst

Jde o dynamicky se rozvíjející způsob spolupráce měst. Města se sdružují buď do sítí orientovaných na řešení specifického problému, nebo do sítí a sdružení orientovaných všeobecně (např. EUROCITIES).


Město Brno je členem těchto sítí a mezinárodních organizací: