Mezinárodní projekty města Brna

Centrum mezinárodního obchodu 

Projekt Centrum mezinárodního obchodu zajišťuje zahraniční obchodní mise. Dále nabízí místním zájemcům především z řad malých a středních podniků odborné služby informačního, asistenčního, vzdělávacího, konzultačního a prezentačního charakteru, čímž napomáhá posílit jejich exportní potenciál. Zvyšuje tak jejich šanci obstát jak v rámci EU, tak v globální konkurenci.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Odbor strategického rozvoje a spolupráce na e-mailu smartcityinfo(zavináč)brno(tečka)cz.

Více informací: www.rhkbrno.cz/.../centrum-mezinarodniho-obchodu

nahoru

FastTrack

Cílem projektu FastTrack je podpora místních úřadů k dosažení udržitelné a inteligentní dopravy do roku 2050 a řešení problémů, kterým čelí při zavádění řešení udržitelné mobility. Projekt pomáhá velkým i malým úřadům podporovat inovace plánovacími a realizačními procesy, modely a interakcí. V rámci programu projektu FastTrack dochází k setkávání s odborníky a poskytovateli řešení, aby si vyměňovali poznatky o osvědčených postupech k překonávání překážek bránících zavádění inovací.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Odbor dopravy na e-mailu od(zavináč)brno(tečka)cz.  

Více informací: fasttrackmobility.eu
 

nahoru

Funkční oblasti v EU 

Projekt Funkční oblasti v EU je podporovaný Evropskou Komisí a Světovou Bankou. Projekt je zaměřený na podporu funkčních oblastí v Evropské unii, a to posílením jejich kapacity pro mezisektorovou spolupráci, plánování, realizaci projektů a efektivnější a udržitelný rozvoj. Funkční oblasti, které jsou součástí této iniciativy, obdrží od května 2022 do května 2023 cílenou metodickou a expertní podporu na řešení svých klíčových problémů v oblasti strategického řízení a rozvoje. Součástí projektu je devět metropolitních oblastí z Evropy. Hlavním cílem projektu je posílit schopnost zúčastněných oblastí plánovat a financovat investice a služby přesahující hranice jurisdikcí v zájmu udržitelného rozvoje.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Odbor strategického rozvoje a spolupráce na e-mailu smartcityinfo(zavináč)brno(tečka)cz

Více informací: functionalareas.eu a metropolitni.brno.cz.

nahoru

LOW-CARB

Projekt LOW-CARB byl financován z programu Interreg Central Europe s délkou trvání od června 2017 do listopadu 2020. Důraz v projektu byl kladen na snížení CO2 v městských aglomeracích. Veškerá pilotní opatření měla za cíl zvýšení energetické efektivity současně se snížením energetické náročnosti a redukci emisí (chytrá/smart organizace a plánování, chytrá infrastruktura, chytrá vozidla/technologie, chytré ITS služby).

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Odbor dopravy na e-mailu od(zavináč)brno(tečka)cz.

Více informací: www.interreg-central.eu/.../LOW-CARB.html
 

nahoru

OnStage Brno

Projekt OnStage Brno – Music Schools for Social Change (Hudební školy pro sociální změnu) zavádí do městského prostoru hudební výukové programy a aktivity tak, aby napomáhaly k pozitivní společenské změně. V tomto úsilí se v letech 2018–2021 spojilo město Brno s dalšími šesti evropskými městy: Aarhus (Dk), Adelfia (IT), Grigny (FR), Katowice (PL), L’Hospitalet de Llobregat (ESP) a Valongo (PT). Vznikla mezinárodní síť spolupráce, kde s podporou Operačního programu URBACT IV města získávala a navzájem si předávala zkušenosti, jak hudební programy pro sociální změnu efektivně zavádět. V roce 2019 město Brno spustilo pilotní programy skupinové výuky na hudební nástroje ve dvou základních a jedné mateřské škole. Od školního roku 2022/2023 programy fungují již na 4 základních školách a Brno předává své zkušenosti do dalších 3 českých a 4 slovenských měst v rámci česko-slovenského sítě přenosu URBACT.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Odbor kultury na e-mailu lukesova(tečka)pavla(zavináč)brno(tečka)cz.

Více informací: onstage.brno.cz

nahoru

RUGGEDISED

Projekt RUGGEDISED je součástí programu Horizont 2020 a má vytvářet ukázkové projekty, jež inovativně používají informační a komunikační technologie, implementují opatření v energetice a podporují zelenou mobilitu pro udržitelný rozvoj měst. Ukázkové projekty využívají spolupráce veřejné správy s firemním sektorem a výzkumnými institucemi, a to na mezinárodní úrovni. Obecně tvoří projekt RUGGEDISED společenství 33 partnerů z 8 různých evropských zemí. Tři zúčastněná města v jeho průběhu na svém území demonstrují využití technologií pro rozvoj městských čtvrtí (tzv. Lighthouse cities) a tři města se připravují vlastní replikační a investiční plány (tzv. Fellow cities).

Město Brno v rámci projektu plánuje výstavbu chytré čtvrti Špitálka.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Odbor strategického rozvoje a spolupráce na e-mailu smartcityinfo(zavináč)brno(tečka)cz.

Více informací: ruggedised.eu a respitalka.brno.cz 

nahoru

SHOW

Do mezinárodního projektu SHOW (SHared automation Operating models for Worldwide adoption), který je realizován v období 2020–2024, je zapojeno 69 partnerů ze 13 evropských zemí. Celkově je tento projekt podpořen více než 30 miliony euro Evropskou komisí. Z České republiky jsou zde zapojeny Centrum dopravního výzkumu, společnost ARTIN či Magistrát města Brna. Projekt si klade za cíl otestování autonomních vozidel a jejich případné využití v provozu v rámci veřejné dopravy. Cílem projektu je jak samotné technické řešení, tak i zjištění, zda je na tento způsob dopravy česká legislativa připravena nebo jak je vnímána autonomní doprava širokou veřejností. V rámci Brna bude do testovacího provozu zapojen autonomní minibus, který bude moci vyzkoušet i široká veřejnost.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na Odbor dopravy na e-mailu  kominek(tečka)jiri(zavináč)brno(tečka)cz.

Více informací: show-project.eu

nahoru