Referát cestovního ruchu

Agenda

  • Je garantem vytvořené destinační značky v cestovním ruchu BRNO TRUE STORY a realizuje její kampaně.
  • Zajišťuje marketingové aktivity a prezentaci města v oblasti cestovního ruchu, včetně účasti na tuzemských a zahraničních veletrzích a jiných akcích.
  • Koncepčně podporuje cestovní ruch s cílem zvýšit turistickou atraktivitu města a podílí se na podpoře kongresové, veletržní a incentivní turistiky.
  • Realizuje výzkumy, analýzy a studie aj. v oblastí cestovního ruchu, zajišťuje pravidelný sběr a shromažďování statistických a jiných dat v této oblasti.
  • Řídí proces tvorby strategických dokumentů v cestovním ruchu, zejména Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna, zodpovídá za jejich realizaci a koordinuje činnost ostatních partnerů.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Husova 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru