Poskytnuté individuální dotace

Poskytnuté individuální dotace z rozpočtu Kanceláře marketingu a cestovního ruchu do výše 50 tisíc Kč.