Záštity primátorky města Brna

Zásady pro poskytnutí záštity primátorky

Jednou z výsad primátorky jako nejvyššího představitele statutárního města Brna je poskytnout záštitu důležitým a mimořádně prospěšným společenským, kulturním, vzdělávacím, sportovním, charitativním a dalším všeobecně prospěšným akcím, které přispívají ke zvýšení prestiže města. Záštita je čestná pocta, je projevem nefinanční podpory a upozorněním na význam a přínos dané aktivity. S udělením záštity se automaticky nepojí osobní účast primátorky ani finanční podpora. O udělení záštity rozhoduje primátorka statutárního města Brna. 

Postup žádosti o záštitu:

  1. Žadatel vyplní veškeré náležitosti formuláře Žádost o záštitu primátorky města Brna a zašle jej elektronicky na adresu: zastitaprimatorky(zavinac)brno.cz nebo poštou na adresu: Magistrát města Brna, Kancelář marketingu a cestovního ruchu, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.
  2. Žadatel zašle vyplněný formulář žádosti o záštitu v dostatečném časovém předstihu (minimálně 30 dnů před konáním akce) tak, aby tuto skutečnost stihl v případně udělení záštity uvést do tiskovin vydaných k pořádané akci. 
  3. O poskytnutí záštity rozhoduje primátorka statutárního města Brna, o výsledku rozhodnutí budou žadatelé vyrozuměni písemně. 
  4. Je-li žadateli záštita udělena, zajistí řádnou prezentaci záštity primátorky v rámci propagace spojené s podpořenou aktivitou.
  5. Je-li žadateli záštita udělena, uvede na všech propagačních materiálech k aktivitě (vstupenky, pozvánky, katalogy, plakáty, reklamy, internetové prezentace apod.), že se akce koná pod záštitou primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.
  6. Používání loga města Brna na propagačních materiálech k akci se řídí samostatnými pravidly: www.brno.cz/logo.
  7. Informaci o akci nebo projektu můžete zveřejnit také na portále GoToBrno.

Pronájem prostor Nové radnice v Brně – Odbor správy majetku, Andrea Matušková, tel. 542 175 168, matuskova.andrea@brno.cz.