Odbor správy majetku (OSM)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Uzavírá právní vztahy ke spravovaným nebytovým prostorům.
  • Zabezpečuje evidenci i realizaci využití reprezentačních prostor města Brna, zejména na  Nové a Staré radnici ke krátkodobým pronájmům.
  • Uzavírá smlouvy na krátkodobé pronájmy pozemků a nebytových prostor ve vlastnictví města ve správě odboru na dobu ne delší než 29 dnů za cenu v místě a čase obvyklou.

Seznam podřízených útvarů

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Husova 3, 602 00 Brno (navigovat)

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru