Dotace v oblasti sportu

Statutární město Brno z úrovně Odboru sportu MMB poskytuje dotace na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu v několika dotačních programech.

Legislativa

Dotace je poskytována na základě řádně podané žádosti v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v souladu s Dotačními pravidly, v platném znění a v souladu s vyhlášeným dotačním programem.

Co je nutné doložit

Žádost o dotaci na předepsaném formuláři včetně předepsaných příloh dle příslušného vyhlášeného dotačního programu.

Způsob vyřízení

Řádně vyplněný formulář žádosti se všemi požadovanými přílohami je nutné doručit poštovní službou nebo osobně na Odbor sportu Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno, nebo odevzdat na podatelnách MMB, případně zaslat datovou schránkou.

Kontaktní osoby

Mgr. Běla Fikesová, tel. 542 172 112, e-mail: fikesova.bela@brno.cz

Ing. Margita Synková, tel. 542 172 167, e-mail: synkova.margita@brno.cz

p. Dana Gállová, tel. 542 172 113, e-mail: gallova.dana@brno.cz