Odbor sportu (OS)

Odbor sportu (OS)

Agenda

  • Zpracovává Koncepci sportu města Brna.
  • Podílí se na činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu.
  • Poskytuje dotace sportovním a tělovýchovným organizacím.
  • Zajišťuje správu vybraných sportovních zařízení ve vlastnictví města Brna.
  • Provádí činnosti související s investicemi v působnosti odboru.
  • Vybavuje nové městské tělovýchovné kapacity.

Seznam podřízených útvarů