Spolupráce Brno – Lipsko

 Aktivity v roce 2023

 • 50. výročí partnerství Brno - Lipsko (1973-2023).


  Program akcí k 50. výročí partnerství Brno – Lipsko
 • Slavnostní zahájení jubilejního roku partnerství Brno - Lipsko primátorem Lipska Burkhardem Jungem dne 29. ledna 2023 v Lipsku, koncertní sál Gewandhausu.

   
 • Slavnostní koncert Filharmonie Brno v koncertním sále Gewandhausu v Lipsku u příležitosti 50. výročí partnerství Brno - Lipsko (leden 2023).

   
 • Zahájení spolupráce zástupců funkcionalistických domů vily Tugendhat v Brně a Vily Rabe v Lipsku (leden 2023 v Brně, duben 2023 v Lipsku).

Aktivity v roce 2022

 • Příprava oslav 50. výročí partnerství Brno – Lipsko (průběžně 2022).

 • Online konference o budoucnosti Evropy, diskuzní fórum občanů Brna, Lipska a Stuttgartu (leden 2022).

 • Účast zástupců města Brna na mezinárodní konferenci o plavebních kanálech v Lipsku (květen 2022).
 • Mistrovství světa řidičů tramvají v jízdách na přesnost v Lipsku, účast zástupců DPmB (květen 2022).
 • Den partnerských měst v Brně, účast zástupců města Lipska (květen 2022).
 • Festival Meeting Brno 2022, účast zástupců města Lipska na Pouti smíření, pietním aktu v Kounicových kolejích a oslavách 200. výročí narození J. G. Mendela (červenec 2022).
 • Varhanní projekt brněnských a lipských konzervatoristů – 1. část v Brně (listopad 2022).
 • Rezidentní pobyty brněnských a lipských spisovatelů v partnerských městech (průběžně 2022).
 • Účast zástupců TC Rot Weiss Leipzig e. V. na mezinárodních závodech Brno Open ve standardních a latinsko-amerických tancích v Brně (říjen 2022).

Aktivity v roce 2021

 • EUROCITIES – výroční konference 2021 v Lipsku, návštěva člena RMB D. Grunda v ZOO Lipsko (listopad 2021).
 • Rezidenční pobyty spisovatelů v Brně a Lipsku: Heike Geissler a Anna Kowollik v Brně, Markéta Pilátová a Magdalena Šipka v Lipsku (léto/podzim 2021).
 • Účast zástupců města Lipska na online konferenci o vakcinaci – nemoc covid-19 (únor 2021).
 • Spolupráce Brna a Lipska na recipročních reklamních prezentacích, CLV panely (od roku 2021).

 

Kontaktní osoba:
Bc. Robert Kudělka
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420 542 172 225
e-mail: kudelka(tečka)robert(zavináč)brno(tečka)cz