Referát obchodních společností

Agenda

  • Koordinuje a metodicky usměrňuje obchodní společnosti zařazené do Koncernu statutárního města Brna a spolupracuje s nimi; spolupracuje s obchodními společnostmi s majetkovou účastí statutárního města Brna.
  • Vede centrální evidenci smluv a evidenci právních předpisů statutárního města Brna, včetně jejich vyhlášení.
  • Zabezpečuje kontrolu písemností předkládaných k podpisu primátorovi města Brna.
  • Poskytuje konzultace a odbornou pomoc vedení města, členům ZMB a členům ZMČ a zaměstnancům města k zákonu o obcích a ke Statutu města Brna v záležitostech spadajících do působnosti odboru.