Oddělení dopravního a drážního správního úřadu

Oddělení dopravního a drážního správního úřadu

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Zajišťuje koordinaci integrovaného dopravního systému veřejné přepravy osob.
  • Předkládá orgánům města ke schválení tarif a plán dopravní obsluhy města MHD.
  • Povoluje provozování dráhy, schvaluje jízdní řády a vydává průkazy způsobilosti k řízení vozidla na tramvajové a trolejbusové dráze.
  • Rozhoduje o udělení licence pro městskou autobusovou dopravu a schvaluje jízdní řády.
  • Povoluje provozování stanic měření emisí a vykonává nad nimi státní odborný dozor.
  • Uděluje oprávnění řidiče taxislužby, zařazuje vozidla do evidence vozidel taxislužby a provádí státní odborný dozor v taxislužbě.

Seznam podřízených útvarů