Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby, evidence vozidel taxislužby

Udělení oprávnění řidiče taxislužby a vydání průkazu řidiče taxislužby, evidence vozidel taxislužby

Popis

Pro výkon práce řidiče taxislužby je nutné mít udělené oprávnění řidiče taxislužby a obdržet průkaz řidiče taxislužby. Bez tohoto oprávnění není možné vykonávat práci řidiče taxislužby.

Průkaz řidiče taxislužby má platnost 5 let, podmínkou vydání je minimální věk 21 let.

Pro provozování taxislužby musí mít dopravce udělenu koncesi k provozování silniční motorové dopravy, následně písemně žádá o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby a vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby včetně evidenční nálepky.


Co je nutné doložit

Udělení oprávnění řidiče taxislužby

 • Vyplněný formulář žádosti o udělení oprávnění řidiče taxislužby.
 • Platný občanský průkaz.
 • Od 1. 2. 2023 žadatel o udělení oprávnění řidiče taxislužby nepředkládá k žádosti svou fotografii, bude použita fotografie ze základních registrů (OP/ŘP) nebo bude žadatel dodatečně vyfocen.
 • Potvrzení o uhrazení správního poplatku.

Zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby

 • Vyplněný formulář žádosti o zaevidování vozidla taxislužby.
 • Velký technický průkaz vozidla.
 • Plná moc v případě zástupce právnické osoby.
 • Kniha taxametru.

Potvrzení o uhrazení správního poplatku.


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Oprávnění řidiče taxislužby vydává a vozidla do evidence vozidel taxislužby zařazuje Referát taxi, Odbor dopravy, Kounicova 67a, na základě písemné žádosti.

Žádost lze podat:

 • osobně na Odboru dopravy, Kounicova 67a, dveře 205, v úředních hodinách

           pondělí  8.00–17.00

           středa    8.00–17.00

           pátek     8.00–12.00


Poplatky

Správní poplatek ve výši 500 Kč (lze uhradit hotovostně nebo platební kartou na pokladně ODSČ Kounicova 67).


Sankce

Porušení povinnosti být držitelem oprávnění a průkazu řidiče taxislužby a evidenční nálepky vozidla taxislužby je přestupkem, za který lze uložit správní trest.


Legislativa

§ 21 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Často kladené dotazy

Ano, některé úmyslné trestné činy uvedené v § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vylučují udělení oprávnění řidiče taxislužby.

Oprávnění řidiče taxislužby bude žadateli uděleno po uplynutí 2 let od uložení správního trestu za tyto přestupky.

 • Výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy, ne starší 3 měsíců.
 • Doklad prokazující oprávnění k pobytu na území ČR.
 • Doklad prokazující oprávnění k výkonu práce na území ČR.