Odbor implementace evropských fondů (OIEF)

Odbor implementace evropských fondů (OIEF)

Agenda

  • Stanovuje, metodicky vede a koordinuje postupy implementace evropských fondů a národních programů. 
  • Plní funkci centrálního pracoviště v oblasti veřejné podpory a funkci správce Fondu kofinancování projektů.

Seznam podřízených útvarů