Městské projekty podpořené evropskými fondy a národními programy

Evropská unie prostřednictvím strukturálních fondů, fondu soudržnosti a iniciativ věnuje více než třetinu svého rozpočtu na snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Město Brno této pomoci využívá, neboť umožňuje zlepšovat občanům i návštěvníkům kvalitu života ve městě.