Oddělení implementace projektů

Agenda

  • Koordinuje proces přípravy projektů a žádostí o dotace z fondů EU a národních programů.
  • Dohlíží na realizaci projektů a po jejím ukončení sleduje dodržování podmínek stanovených dotační smlouvou.