Referát právně-ekonomický

Agenda

  • Spravuje Fond kofinancování projektů.
  • Zajišťuje funkci garanta veřejné podpory, koordinuje a metodicky řídí proces poskytování a přijímání veřejné podpory a podpory de minimis.