Ochrana spotřebitele

Občané-spotřebitelé se každodenně při svých nákupech setkávají na trhu s celou řadou výrobků a množstvím nabízených služeb, které ne vždy mají výrobcem deklarované vlastnosti a svojí kvalitou naplňují požadavky spotřebitele. Již dávno neplatí tvrzení, že dražší či drahé značkové zboží je to nejlepší a nejkvalitnější a levné věci jsou nevalné kvality. Někdy je tomu právě naopak. Vyznat se v obrovském množství výrobků, v jejich kvalitě a drobných odlišnostech vyžaduje velkou dávku trpělivosti a umu. Ale nejde jen o výrobky a služby samotné, ale rovněž o způsob prezentace a nabídky určitých komodit anebo zboží. Praktiky některých prodejců a obchodních zástupců při nabídce zboží anebo služeb jsou někdy za hranou slušnosti i zákona, o to horší je, pokud jsou navíc cíleny na skupiny spotřebitelů (např. seniorů), kteří nemohou být takovému "obchodníkovi" rovnocenným partnerem. Problematika tzv. "šmejdů" a v poslední době i specializovaných tzv. "energošmejdů" byla nejširší veřejnosti medializována ve zpravodajství i televizních (filmových) dokumentech. 

Proto se této problematice v posledních letech věnuje zvýšená pozornost, a to nejen v legislativní oblasti (ať již vnitrostátní, tak i z pozice práva EU), ale také v oblasti osvětové a informační. V České republice působí několik sdružení, jejichž hlavní náplní je hájení zájmů a práv spotřebitele, zejména prováděním poradenské činnosti, u některých ve spojení i s právní pomocí, konáním osvětových přednášek a vydáváním řady tiskovin a publikací, které jsou také dostupné na stránkách spotřebitelských sdružení. Doufáme, že uvedené odkazy i adresář usnadní spotřebitelům vyhledání základních informací a orientaci v této oblasti.

Dokumenty

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) umožňuje úspěšně řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimo klasickou, tj. soudní cestu. Jedná se o rychlý, levný (projekt je dotován, tudíž je z velké části zdarma) a vhodný způsob vyřešení nároku spotřebitele. Systém je založen na principu dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Spory se vedou za účasti neutrální třetí strany. Informační letáček Ministerstva průmyslu a obchodu k pilotní fázi projektu ADR (2010) je k dispozici ke stažení níže. Odkaz na stránky MPO věnované podrobněji problematice mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) naleznete zde.

V případě, že potřebujete aktuálně řešit mimosoudně spor (mezi Vámi-spotřebitelem a podnikatelem), obraťte se přes kontaktní formulář na Českou obchodní inspekci prostřednictvím odkazu zde.

Odkazy

Adresář s odkazy na spotřebitelské organizace


Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s.

Mečová 5

602 00 Brno

- osobní poradna Mečová 5, budova Staré radnice, 3. patro; po–pá 9–16 hod.

tel.: 542 210 778, 542 210 549

e-mail: poradna@asociace-sos.cz

web: http://www.asociace-sos.cz

 

dTest, o.p.s.

Černomořská 419/10

101 00 Praha 10-Vršovice

tel.: 299 149 009 (běžný tarif)

e-mail: dtest@dtest.cz

web: www.dtest.cz

spotřebitelský rozcestník dTestu: http://www.spotrebitele.info

 


Sdružení českých spotřebitelů, občanské sdružení

Budějovická 73

140 00 Praha 4

tel.: 495 215 266 (běžný tarif)

e-mail: spotrebitel@regio.cz

web: www.konzument.cz

 


Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Přemyslovců 832/50

709 00  Ostrava

tel./fax: 596 111 252, 606 832 280

e-mail: ostrava@sos-msk.cz

web: www.sos-msk.cz

 

Seznam spotřebitelských poraden v ČR na stránkách MPO