Mezinárodní asociace pořadatelů eventů – IAEH


www.eventhosts.org

Mezinárodní asociace pořadatelů eventů (International Association of Event Hosts – IAEH) je celosvětovou organizací, která sdružuje města a země, jež jsou hostiteli klíčových sportovních a kulturních akcí – eventů. Členům nabízí platformu pro sdílení zkušeností měst i regionů napříč světadíly, pomáhá nastavit vhodnou strategii i důraz na čerpání nejvhodnějších benefitů plynoucích z hostování velkých eventů. IAEH pořádá pravidelná setkání hostitelských měst, ale také přímo organizátorů eventů, napomáhá propagaci města v rámci webových stránek IAEH, časopisů a dalších platforem asociace, umožňuje užití loga atp. Členství v asociaci ostatním subjektům deklaruje také připravenost města hostit klíčové kulturní a sportovní eventy. Město Brno je členem sítě od roku 2019.


Kontakt:
Ing. Marie Nováčková
Kancelář marketingu a cestovního ruchu
tel.: +420 542 175 202
e-mail: novackova(tečka)marie(zavináč)brno(tečka)cz