Kooperační síť evropských měst střední velikosti


www.st-poelten.at/.../kooperationsnetzwerk

Síť byla založena v roce 1995 z iniciativy města St. Pöltenu. Zakládajícími členy jsou města Innsbruck, Jena, Pasov, Székesfehérvár, Maribor, České Budějovice, Trnava a Brno. Jako otevřený systém má síť v současnosti již 34 členských měst z Česka, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Bulharska, Chorvatska,  Slovinska a Albánie.

Vzhledem k odlišné velikosti měst v síti se Brno účastní jen výběrových akcí.

Cílem sítě je pracovní výměna zkušeností v oblastech:

  • Kultura, vzdělávání, práce s mládeží.
  • Rozvoj měst – šance středně velkých měst v budoucnosti.
  • Komunální politika a práce s veřejností, podíl občanů na správě, komunální úředník pro 21. století, nové náměty a modely služeb občanům.
  • Doprava a udržitelná mobilita.
  • Zdraví a sociální péče.
  • Ochrana životního prostředí a změna klimatu.
  • Financování a finanční plánování.
  • Výstavba bytů a její podpora.
  • Rozmístění podniků a podpora hospodářství.
  • Komunální spolupráce evropských měst střední velikosti v novém tisíciletí, bilance a budoucí úkoly sítě.

Kontakt:
Mgr. Klára Kuříková 
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420 542 172 226
e-mail: kurikova.klara@brno.cz