Česky CZEnglish EN

Záznamy o činnostech zpracování

Pro všechny zde publikované Záznamy o činnostech zpracování platí:

  • Správce údajů: Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
  • Pověřenec GDPR: Mgr. Radek Skoumal, e-mail: poverenec@brno.cz, telefon: +420 542 172 499
  • Magistrát města Brna nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
  • V rámci Magistrátu města Brna nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 4, odst. 4 GDPR


Záznamy o činnostech zpracování dle útvarů MMB

(abecedně dle názvu útvaru MMB)

 Archiv města Brna (AMB)

Záznamy o činnostech zpracování

Bytový odbor (BO)

https://www.brno.cz/

Kancelář marketingu a cestovního ruchu (KMCR)

https://www.brno.cz/

Kancelář primátorky města Brna (KPMB)

Majetkový odbor (MO)

https://www.brno.cz/

Odbor dopravy (OD)

https://www.brno.cz/

Odbor dopravněsprávních činností (ODSČ)

https://www.brno.cz/

Odbor investiční (OI)

https://www.brno.cz/

Odbor implementace evropských fondů (OIEF)

https://www.brno.cz/

Odbor kultury (OK)

https://www.brno.cz/

Odbor interního auditu a kontroly (OKO)

https://www.brno.cz/

Odbor městské informatiky (OMI)

https://www.brno.cz/

Odbor obrany (OOBR)

https://www.brno.cz/

Odbor památkové péče (OPP)

https://www.brno.cz/

Odbor rozpočtu a financování (ORF)

https://www.brno.cz/

Organizační odbor (ORGO)

https://www.brno.cz/

Odbor správních činností (OSČ)

https://www.brno.cz/

Odbor správy majetku (OSM)

https://www.brno.cz/

Odbor sociální péče (OSP)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce (OSRS)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT)

https://www.brno.cz/

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

https://www.brno.cz/

Odbor územního a stavebního řízení (OÚSŘ)

https://www.brno.cz/

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ)

https://www.brno.cz/

Odbor vnitřních věcí (OVV)

https://www.brno.cz/

Odbor zdraví (OZ)

https://www.brno.cz/

Odbor životního prostředí (OŽP)

https://www.brno.cz/

Personální oddělení (PO)

https://www.brno.cz/

Tiskové středisko (TIS)

https://www.brno.cz/

Úsek 3. náměstka primátorky (ÚNP3)

https://www.brno.cz/

Živnostenský úřad města Brna (ŽÚ)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.04.2021 12:20
  • Datum poslední aktualizace: 29.04.2021 12:20
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design