Česky CZEnglish EN

Záznamy o činnostech zpracování


Pro všechny Záznamy o činnostech zpracování platí:

  • Správce údajů: Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
  • Pověřenec GDPR: Mgr. Radek Skoumal, e-mail: poverenec@brno.cz, telefon: +420 542 172 499


Záznamy o činnostech zpracování dle útvarů MMB

(abecedně dle názvu útvaru MMB)

 Archiv města Brna (AMB)

Bytový odbor (BO)

Kancelář marketingu a cestovního ruchu (KMCR)

Kancelář primátorky města Brna (KPMB)

Majetkový odbor (MO)

Odbor dopravy (OD)

Odbor dopravněsprávních činností (ODSČ)

Odbor investiční (OI)

Odbor implementace evropských fondů (OIEF)

Odbor kultury (OK)

Odbor interního auditu a kontroly (OKO)

Odbor městské informatiky (OMI)

Odbor obrany (OOBR)

Odbor památkové péče (OPP)

Odbor rozpočtu a financování (ORF)

Organizační odbor (ORGO)

Odbor správních činností (OSČ)

Odbor správy majetku (OSM)

Odbor sociální péče (OSP)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce (OSRS)

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (OŠMT)

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

Odbor územního a stavebního řízení (OÚSŘ)

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ)

Odbor vnitřních věcí (OVV)

Odbor zdraví (OZ)

Odbor životního prostředí (OŽP)

Personální oddělení (PO)

Tiskové středisko (TIS)

Živnostenský úřad města Brna (ŽÚ)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 22.05.2020 11:52
  • Datum poslední aktualizace: 22.05.2020 11:52
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design