Záznamy o činnostech zpracování

Pro všechny zde publikované Záznamy o činnostech zpracování platí:

  • Správce údajů: Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
  • Pověřenec GDPR: Mgr. Radek Skoumal, e-mail: poverenec@brno.cz, telefon: +420 542 172 499
  • Magistrát města Brna nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
  • V rámci Magistrátu města Brna nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 4, odst. 4 GDPR