Záznamy o činnostech zpracování

Pro všechny zde publikované Záznamy o činnostech zpracování platí:

  • Správce údajů: Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
  • Pověřenec GDPR: Mgr. Radek Skoumal, e-mail: poverenec@brno.cz, telefon: +420 542 172 499
  • Magistrát města Brna nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
  • V rámci Magistrátu města Brna nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 4, odst. 4 GDPR

Dokumenty

Záznamy o činnostech zpracování dle útvarů MMB

(abecedně dle názvu útvaru MMB)

Archiv města Brna (AMB)

Bytový odbor (BO)

Kancelář marketingu a cestovního ruchu (KMCR)

Kancelář primátorky města Brna (KPMB)

Majetkový odbor (MO)

Odbor dopravy (OD)

Odbor dopravněsprávních činností (ODSČ)

Odbor investiční (OI)

Odbor implementace evropských fondů (OIEF)

Odbor kultury (OK)

Odbor interního auditu a kontroly (OKO)

Odbor městské informatiky (OMI)

Odbor obrany (OOBR)

Odbor památkové péče (OPP)

Odbor participace (PARO)

Odbor rozpočtu a financování (ORF)

Organizační odbor (ORGO)

Odbor správních činností (OSČ)

Odbor správy majetku (OSM)

Odbor sociální péče (OSP)

Odbor strategického rozvoje a spolupráce (OSRS)

Odbor školství a mládeže (OŠML)

Odbor územního plánování a rozvoje (OÚPR)

Odbor územního a stavebního řízení (OÚSŘ)

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství (OVLHZ)

Odbor vnitřních věcí (OVV)

Odbor zdraví (OZ)

Odbor životního prostředí (OŽP)

Personální oddělení (PO)

Tiskové středisko (TIS)

Úsek 3. náměstka primátorky (ÚNP3)

Úsek tajemníka

Živnostenský úřad města Brna (ŽÚ)