Weby statutárního města Brna, používání cookies a analytik

Webové stránky statutárního města Brna (SMB) jsou naším důležitým informačním nástrojem. SMB je správcem webových stránek (dále jen stránky nebo weby) těchto typů: 

A) stránek na doméně druhého řádu brno.cz a všech souvisejících podstránek brno.cz/xxxx, 

B) stránek na doménách třetího řádu (typická adresa *.brno.cz a podstránky *.brno.cz/xxxx) v rámci různých projektů používaných jednotlivými útvary,  

C) některých dalších stránek s názvem *brno.cz, *brne.cz, brno*.cz a jejich podstránek, výjimečně i stránek neobsahujících název města, jako např. damenavas.cz.

Mohou existovat i názvy domén obsahující název „brno“ nebo na jiné doméně než „*.cz“. Ty ovšem mohou patřit jiným soukromým nebo veřejným subjektům.  

Všechny weby provozované městem Brnem obsahují v patičce, záhlaví nebo kontaktech informaci o tom, že správcem těchto stránek je SMB, případně městské části SMB, odbory nebo organizace zřízené SMB. Některé ze služeb nabízených na webových stránkách města vyžadují zpracování vašich osobních údajů. Mezi jednoduché zpracování patří například zasílání novinek na vámi zadaný e-mail. U takového zpracování jste vždy přímo u formulářů informováni v rozsahu dle GDPR o účelu zpracování vámi poskytnutých osobních údajů a o tom, co se s nimi děje. U složitějších zpracování jste odkázáni na detailní informace o zpracování vašich osobních údajů na stránce brno.cz/gdpr nebo na speciální stránce v rámci výše uvedených domén. 

Použití Cookies 

Na stránkách typu A jsou používány pouze čistě technické cookies (nazývané také funkční, nezbytné nebo esenciální; u nás zpravidla LFR_SESSION_STATE_20102 s životností do konce relace), které nevyžadují váš souhlas s použitím. Ostatní stránky, pokud používají i cookies statistické, analytické nebo jiné pracující s osobu identifikujícími údaji, oznamují takové počínání prvky, jako jsou tzv. cookies lišty nebo vyskakovací okna. Podle platných právních předpisů takové užívání vyžaduje souhlas s použitím netechnických cookies.   

Předávání třetím stranám 

Žádné informace zaznamenané výše zmíněnými nástroji nejsou předávány bez vědomí uživatele a, je-li to vyžadováno, bez souhlasu do třetích zemí. Nikdy nesdělujeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Příjemci informací mohou být v případě online formulářů jejich zpracovatelé (u stránek typu A je zpracovatelem Asseco CE). V takovém případě vás informujeme nejpozději před odesláním osobních údajů. Tyto informace nepoužíváme opakovaně k jinému účelu, než jaký je uveden.

Google Analytics 

Nástroje pro marketingové sledování chování uživatelů stránek od firmy Google není na stránkách typu A používáno. I na stránkách ostatních typů je omezováno, a pokud se vyskytne tento nástroj pro analytické účely, je to za účelem vylepšení chodu stránek. V tomto případě je uživatel informován a děje se tak jen na základě jeho dobrovolného souhlasu. Někdy je možné zjistit použití Google Analytics v cookies, ale k tomu dochází v důsledku použití prohlížeče Chrome bez přičinění nás jako správce. Takové chování lze uživatelsky omezit nastavením vámi používaného prohlížeče, viz níže.    

Jiné analytické nástroje 

Za účelem zlepšení funkčnosti stránek získáváme anonymizovaná agregovaná statistická data nástrojem Matomo. Vnitřními mechanismy tohoto nástroje dochází k anonymizaci, bez zaznamenávání jakýchkoliv osobních údajů, a tedy bez nutnosti vyžadovat souhlas.

Chcete změnit nastavení souborů cookies ve Vašem prohlížeči? 

Prohlížeče umožňují umísťování cookies na váš počítač zablokovat. V takovém případě může být funkcionalita některých stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče: