Vysoké školy

V Brně najdete 10 vysokých škol, na kterých studuje necelých 65 000 studentů. Další zajímavá data o vysokých školách a studentech naleznete na webu www.data.brno.cz v záložce „Vzdělání“.

Veřejné vysoké školy

Masarykova univerzita
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
http://www.muni.cz 

Vysoké učení technické v Brně
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Antonínská 1, 601 90 Brno
http://www.vutbr.cz

Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Zemědělská 1, 613 00 Brno
http://www.mendelu.cz 

Veterinární univerzita Brno
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Palackého třída 1/3, 612 42 Brno
http://www.vfu.cz 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Beethovenova 2, 602 00 Brno
http://www.jamu.cz 

Státní vysoké školy

Univerzita obrany
plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.
Kounicova 65, 662 10 Brno
http://www.unob.cz 

Soukromé vysoké školy

NEWTON College, a.s.
MUDr. Jan Mojžíš
Rašínova 2, 602 00 Brno
http://www.newtoncollege.cz    

Akademie STING, o.p.s.,
Doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc.
Stromovka 1, 637 00 Brno
http://www.sting.cz 

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o.
PhDr. Ludmila Bartoňová
Bosonožská 9, 625 00 Brno
http://www.hotskolabrno.cz 

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a. s. 
(výuka studijních programů Vysoké školy Karla Engliše, a.s.)
Dr. Martina Mannová
Mezírka 775/1, 602 00 Brno – střed
www.ambis.cz 

Zdroj dat: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3