Referát správy poplatku

Referát správy poplatku

Agenda

Pro občany ČR:

  • Vyřizuje dotazy, e-maily a vydává potvrzení o stavu na poplatkovém účtu.
  • Zpracovává ohlašovací povinnosti, které mají vliv na existenci poplatkové povinnosti.
  • Zasílá upomínky za poplatkové řízení.
  • Zajišťuje vyměřovací řízení.