Kontaktní místo pro bydlení (KMB)

Kontaktní místo pro bydlení (KMB)

Agenda

  • Radí občanům v oblasti bydlení či bytové nouze.
  • Informuje o možnostech řešení různých životních i krizových situací ve vztahu k bydlení (krizové ubytování, pobytové sociální služby, soukromé ubytovny, sociální dávky) a o dostupném bydlení.
  • Poskytuje souhrnné informace o způsobu podávání žádosti o běžný obecní byt i o jiné typy obecního bydlení (startovací byty, byty pro osamělé rodiče s dětmi, byty zvláštního určení, sociální byty).
  • Přijímá a eviduje žádosti o sociální byty s potřebou komplexní sociální podpory.