Oddělení majetkoprávní

Oddělení majetkoprávní

Agenda

  • Vykonává veškeré odborné činnosti ve vymezeném úseku majetkové správy vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a kolektorové sítě ve vlastnictví statutárního města Brna z hlediska působnosti odboru, včetně jejich pronájmu nebo jiných forem dispozice.
  • Zřizuje věcná břemena k pozemkům dotčeným stavbami inženýrských sítí z hlediska působnosti oddělení. 
  • Vyjadřuje se ke stavbám jako účastník územního a stavebního řízení, neboť zastupuje statutární město Brno jako vlastníka vodohospodářské infrastruktury, veřejného a slavnostního osvětlení, kolektorové sítě a podzemních objektů.