Oddělení archivně zpracovatelské

Agenda

  • Dohlíží na spisovou a skartační činnost městských subjektů.
  • Přejímá archiválie k trvalému uložení a evidenci.
  • Zpracovává archivní fondy a sbírky formou archivních pomůcek.
  • Vydává odborné historické periodikum Brno v minulosti a dnes a monografie k dějinám města Brna.

Navštivte nás

Adresa
Přední 996/2, 618 00 Brno (navigovat)

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru