Oddělení podpory sportu

Agenda

  • Spolupodílí se na vytváření podmínek a koncepcí v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit ve statutárním městě Brně, zabezpečuje rozvoj vztahů s partnerskými městy v oblasti sportu a vytváří podmínky pro plnění koncepcí.
  • Zpracovává podané žádosti pro získání dotací z rozpočtu statutárního města Brna na činnost tělovýchovných a sportovních aktivit a předkládá je voleným orgánům města Brna.
  • Zpracovává investiční projekty týkající se tělovýchovných a sportovních zařízení a veřejných sportovišť na území města, předložené sportovními organizacemi a městskými částmi, provádí kontrolu čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných rozpočtových prostředků.
  • Zabezpečuje kontakt se sportovními a tělovýchovnými organizacemi, které působí na území statutárního města Brna.
  • Sleduje rozvoj talentované mládeže zejména ve Sportovních střediscích (SpS) a Sportovních centrech mládeže (SCM).
  • Monitoruje rozvoj tělovýchovy a sportu na základních školách s rozšířenou výukou tělesné výchovy a školách se specifickým zaměřením na tělovýchovu.
  • Připravuje a zpracovává k problematice sportu potřebná stanoviska, návrhy či vyjádření, zpracovává materiály pro poradní a volené orgány města Brna.
  • Eviduje v ročním diáři všechny významnější tělovýchovné a sportovní akce, které se na území města Brna v daném období uskuteční.

Navštivte nás

Adresa
Dominikánské náměstí 3, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru