Úřední adresa ohlašovny a doručování pošty

Magistrát města Brna nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Brno, Husova 5. Magistrát města Brna pouze umožňuje uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv zásilky samé (v souladu s § 10 c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Zásilky zasílané občanům s trvalým pobytem na tzv. úřední adrese Brno, Husova 5, jsou ukládány na příslušné doručovací poště – Česká pošta, pobočka Brno 2, Nádražní 418/3, 602 00 Brno.

Upozorňujeme, že Magistrát města Brna zanechaná oznámení neeviduje a dále s nimi nepracuje, neinformuje adresáty o uložených oznámeních ani neposkytuje žádné informace o doručovaných zásilkách. S těmito dotazy je možné se obracet na příslušnou doručovací poštu.

Občané s trvalým pobytem na tzv. úřední adrese Brno, Husova 5 mají řadu možností, jak si zajistit doručování písemností (např. zřízení datové schránky, zavedení doručovací adresy do evidence obyvatel, zřízení P.O.BOXU na poště, dosílka atd.)