Technická způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla – registrace vozidel bez vydaného technického průkazu z ČR

Popis

Rozlišujeme vozidla dovezená z členského státu EU (+ CH, Nor, L) a vozidla dovezená z jiného státu. U vozidla dovezeného z jiného členské státu se přejímá technická způsobilost ze země původní registrace, u nečlenského státu se schvaluje technická způsobilost na základě písemné žádosti.

Na základě zkušeností uvádíme nejčastější možné případy v souvislosti s pořízením dopravního prostředku, jenž nebyl dosud registrován v ČR:

Tiskopis ke stažení


Lze vyřídit elektronicky

Ne


Způsob vyřízení

Žádost lze podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to bez ohledu na místo trvalého pobytu nebo sídlo společnosti.

V Brně lze podat žádost o registraci vozidla na Magistrátu města Brna, Odbor registru vozidel a řidičů, pracoviště „DOVOZ“ Kounicova 67, a to v úředních hodinách:

pondělí                8.00–17.00

úterý                    8.00–12.00

středa                  8.00–17.00

čtvrtek                 8.00–12.00

pátek                   8.00–12.00

Objednat se elektronicky LZE

Tento úkon není řešen na počkání. Jedná se o správní řízení s dobou vyřízení do 30 dnů (§ 71 zákona č. 500/2004 Sb.)


Poplatky

Jsou řešeny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 26 a 27

  • motocykl do 50 cm3: 300 Kč,
  • motocykl nad 50 cmvčetně motocyklu s přívěsným vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500 Kč,
  • motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč,
  • přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč,
  • přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč,
  • schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla: 3000 Kč.

Legislativa

§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Adresa
Kounicova 67, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes otevřeno
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno