Spolupráce Brno – Rennes

Aktivity v roce 2023

  • Pozvánka zástupců Rennes k účasti na Dni partnerských měst na téma životní prostředí (květen).

Aktivity v roce 2022

  • Účast umělců z Rennes na festivalu Bonjour Brno (duben).
  • Dne 8. listopadu 2022 proběhl křest fotografické publikace „Otisk cest“ manželů Clauda a Marie-José Carretových z Rennes, kterou Muzeum romské kultury spoluvydalo se Stredoeurópským domem fotografie v Bratislavě. Křest knihy byl vyvrcholením výstavy Otisk cest, která mapuje tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle romských rodin napříč Evropou.
  • Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a rektor Université de Rennes 1 David Alis podepsali v Rennes smlouvu týkající se dvou společných studijních programů, takzvaných double degrees. Jejich absolventi získají diplomy z obou univerzit. Delegace z MU v čele se rektorem byla rovněž přijata starostkou Rennes Nathalie Appéré na radnici (listopad).

  • Projekt Brnoël, který iniciovalo partnerské město Rennes (sdílení českých a francouzských vánočních tradic díky výměně plyšových maskotů měst: hranostaj Minotte z Rennes a brněnský Drak). Hranostaj Minotte v čase adventu navštívil děti z Herny francophone, z Lesní školky Letorost, ZŠ Filipka, ZŠ Tyršovy a Cyrilometodějského gymnázia. Francouzské děti se o brněnského Draka staraly během vánočních prázdnin v družině Ecole Sainte Anne, dozvěděly se o českých tradicích, ale zároveň Drakovi vysvětlovaly ty francouzské (prosinec).

Aktivity v roce 2021

  • Účast zástupců města Rennes na videokonferenci s partnerskými městy o podpoře cestovního ruchu v době pandemie (leden).
  • Město Rennes poskytlo odpovědi na dotazy města Brna k průběhu očkování proti covid-19 a k bytům pro samoživitelky (únor).
  • Účast zástupce města Rennes na online veletrhu URBIS Smart City Fair (červen).
  • Vernisáž výstavy fotografií manželů Carretových z Rennes „Otisk cest“ v Muzeu romské kultury a doprovodný program za osobní účasti umělců (září).
  • Účast zástupců města Brna na online zasedání Fóra pro znalostní společnost EUROCITIES v Rennes (září).

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Opršalová
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420 542 172 093
e-mail: oprsalova(tečka)andrea(zavináč)brno(tečka)cz