Spolupráce Brno – Rennes

Aktivity v roce 2023

 • Pokračování spolupráce základních škol z Rennes a Brna – děti se dozvídaly o velikonočních tradicích v obou zemích, o legendách a mýtech z Bretaně a Brna, posílaly si obrázky a fotky (březen).
 • Autorské čtení a beseda s Martinem Danešem, spisovatelem žijícím v Rennes. V češtině vydal knihu Bretonci, ve které popsal své putování po Bretani. Akce se konala v rámci festivalu Bonjour Brno (duben).
 • Stáž studentky Veřejné správy z Univerzity Rennes na Pedagogické fakultě MU, setkání s koordinátorkou spolupráce s Rennes na Odboru zahraničních vztahů MMB, zasílání nabídek spolupráce do škol v Rennes a vytvoření online databáze nabídek, povídání o Rennes a o Bretani ve čtyřech základních školách v Brně. Po skončení stáže v Brně následná spolupráce se Spolkem pro spolupráci Rennes – Brno a se základními školami v Rennes (květen, červen).
 • Aktivity Spolku pro spolupráci Rennes – Brno: promítání českého filmu Křižáček v Mezinárodním domě v Rennnes;  aktivity pro děti ze základních škol a center volného času v rámci Mezinárodního dne her – skládání puzzle v tvaru ČR, poznávání Prahy a Brna, hry k tématu (květen).
 • Do Brna zamířila při své cestě Evropou na kole studentka z Rennes Garance Foglizzo v rámci European Citizens' Initiative, týkající se přijímání migrantů.  Cílem je posbírat milion podpisů v EU. Prostřednictvím Europe Direct proběhlo několik schůzek:  s koordinátorkou služeb pro cizince z Charity Brno, s dobrovolnicí z Mladiinfo ČR, s ředitelkou Centra pro cizince (srpen).

 • V rámci projektu „Tout Rennes cuisine“ (Celé Rennes vaří) se 17. října uskutečnily v mateřské a základní škole Duchesse Anne v Rennes workshopy pro děti, ve kterých brněnské stážistky z ESF MU působící v Mezinárodním domě v Rennes a v Evropském domě v Rennes představily českou kuchyni a spolu s dětmi připravily jablkový závin. Na dálku se do projektu zapojily rovněž děti ze ZŠ Slovanské náměstí a Cyrilometodějského gymnázia, které francouzským kamarádům zaslaly recepty typických českých jídel, fotky, obrázky a videa.

                                       
 

Aktivity v roce 2022

 • Účast umělců z Rennes na festivalu Bonjour Brno (duben).
 • Dne 8. listopadu 2022 proběhl křest fotografické publikace „Otisk cest“ manželů Clauda a Marie-José Carretových z Rennes, kterou Muzeum romské kultury spoluvydalo se Stredoeurópským domem fotografie v Bratislavě. Křest knihy byl vyvrcholením výstavy Otisk cest, která mapuje tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle romských rodin napříč Evropou.
 • Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš a rektor Université de Rennes 1 David Alis podepsali v Rennes smlouvu týkající se dvou společných studijních programů, takzvaných double degrees. Jejich absolventi získají diplomy z obou univerzit. Delegace z MU v čele s rektorem byla rovněž přijata starostkou Rennes Nathalie Appéré na radnici (listopad).
 • Projekt Brnoël, který iniciovalo partnerské město Rennes (sdílení českých a francouzských vánočních tradic díky výměně plyšových maskotů měst: hranostaj Minotte z Rennes a brněnský drak). Hranostaj Minotte v čase adventu navštívil děti z Herny francophone, z Lesní školky Letorost, ZŠ Filipka, ZŠ Tyršovy a Cyrilometodějského gymnázia. Francouzské děti se o brněnského draka staraly během vánočních prázdnin v družině Ecole Sainte Anne, dozvěděly se o českých tradicích, ale zároveň drakovi vysvětlovaly ty francouzské (prosinec).

Aktivity v roce 2021

 • Účast zástupců města Rennes na videokonferenci s partnerskými městy o podpoře cestovního ruchu v době pandemie (leden).
 • Město Rennes poskytlo odpovědi na dotazy města Brna k průběhu očkování proti covid-19 a k bytům pro samoživitelky (únor).
 • Účast zástupce města Rennes na online veletrhu URBIS Smart City Fair (červen).
 • Vernisáž výstavy fotografií manželů Carretových z Rennes „Otisk cest“ v Muzeu romské kultury a doprovodný program za osobní účasti umělců (září).

 • Účast zástupců města Brna na online zasedání Fóra pro znalostní společnost EUROCITIES v Rennes (září).

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Andrea Opršalová
Odbor zahraničních vztahů MMB
tel.: +420 542 172 093
e-mail: oprsalova.andrea@brno.cz