Referát stavební

Agenda

  • zajišťuje záležitosti spojené se svěřeným nemovitým a movitým majetkem města, zejména s jeho přejímkou, správou, údržbou a dalším provozem 
  • provádí přejímky, pasportizaci, evidenci a další předávání spravovaného movitého majetku města
  • provádí kontroly inventury spravovaných zařízení

Navštivte nás

Adresa
Husova 3, 602 00 Brno (navigovat)

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru