Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb

Agenda

  • Připravuje a realizuje investice charakteru inženýrských staveb hrazené z vlastních zdrojů města, státních dotací, úvěrů a fondů EU.
  • Podílí se na koordinaci vybraných inženýrských staveb hrazených z vlastních zdrojů města.
  • Poskytuje odborné konzultace v oblasti inženýrských staveb pracovníkům úřadů městských částí, kteří zabezpečují činnost v oblasti přípravy a realizace investiční výstavby.
  • Na vyžádání se vyjadřuje k územně plánovacím podkladům a územně plánovací dokumentaci z hlediska svého zaměření.

Pomůžeme vám?

Navštivte nás

Osobní kontakt je možný po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání.
Adresa
Kounicova 966/67a, 602 00 Brno (navigovat)
Dnes
není úřední den (další dny)
Pondělí
Úterý
není úřední den
Středa
Čtvrtek
není úřední den
Pátek
Sobota, Neděle
zavřeno

Kontakty

Všichni zaměstnanci útvaru