Oddělení plánování staveb

Agenda

  • Jedná se stavebníky o uzavření smluv o spolupráci při výstavbě veřejné infrastruktury v souladu se "Zásadami pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury statutárního města Brna".
  • Zajišťuje agendu využití předkupních práv dle stavebního zákona k pozemkům dotčeným plánovanými veřejně prospěšnými stavbami města.
  • V rámci investiční činnosti města zpracovává návrhy smluv o spolupráci a zadávání veřejných zakázek mezi městem a jinými veřejnými zadavateli.
  • Podílí se na přípravě smluv při majetkoprávním vypořádání nemovitých věcí v rámci investiční činnosti města.
  • Podílí se na legalizaci nalezených kanalizací pro veřejnou potřebu.