Oddělení koordinace a komunikace

Oddělení koordinace a komunikace

Agenda

•    Zajišťuje proces participativního rozpočtu Dáme na vás od podání nápadů až po listopadové hlasování. 
•    Přijímá a procesuje občanské návrhy Dáme na vás
•    Organizuje Participativní rozpočet do škol
 

 

Podílet se na rozvoji města a zapojit se do jeho řízení – v některých městech neslýchaná věc, ale v Brně již několik let realita. Prostřednictvím Dáme na vás tak mohou Brňané ovlivnit místo, kde žijí, pracují, podnikají nebo studují. Díky nástroji Dáme na vás mají obyvatelé Brna možnost propojit své nápady a návrhy na zlepšení Brna s těmi, kdo město řídí a spravují. Dáme na vás je totiž nástrojem tzv. občanské participace, díky které mohou lidé smysluplně a účelně ovlivnit rozhodování vedení města.