Oddělení ekonomickoprávní

Agenda

  • Zajišťuje financování investiční výstavby v souladu s rozpočtem města a uzavřenými smluvními vztahy.
  • Podílí se na zabezpečování externích finančních prostředků (zejména dotací) ze státních i zahraničních zdrojů pro investiční výstavbu v souladu se závazným plánem investic.
  • Sleduje čerpání finančních prostředků na jednotlivé investiční akce v souladu se schváleným rozpočtem města a uzavřenými smluvními vztahy.
  • Eviduje, sleduje a kontroluje čerpání investičních i provozních finančních prostředků dle rozpočtu města.
  • Provádí právní agendu a právní posouzení návrhů smluv v oblasti působnosti odboru.