Odbor památkové péče (OPP)

Všichni zaměstnanci útvaru

Mgr. Petr Havlíček

Odbor památkové péče
právník

Ing.arch. Kamila Mazancová

Oddělení památkové činnosti
odborný referent

Ing.arch. Jan Písařík

Oddělení památkové činnosti
odborný referent

Mgr. Jitka Reissnerová

Oddělení památkové činnosti
odborný referent

Petra Svobodová

Odbor památkové péče
odborný referent

Mgr. Marie Szabóová

Odbor památkové péče
odborný referent

Ing.arch. Radka Sznapková

Oddělení památkové činnosti
vedoucí oddělení

Ing. Daniel Šupa

Oddělení památkové činnosti
odborný referent

Ing. arch. Mgr. Petra Vobořilová

Oddělení památkové činnosti
odborný referent

Bc. Andrea Vráblíková

Odbor památkové péče
odborný referent

Ing.arch. Martin Zedníček

Odbor památkové péče
vedoucí odboru

Zobrazit stránku útvaru