Odbor městské informatiky (OMI)

Odbor městské informatiky (OMI)

S čím vám pomůžeme?

Agenda

  • Provozuje a dále rozvíjí městský informační systém s využitím geografického informačního systému.
  • Pořizuje potřebná data, zejména digitální mapu města Brna, přebírá a distribuuje data Státního informačního systému (registr obyvatel, registr katastru nemovitostí, registr územní identifikace).
  • Zajišťuje provoz a další rozvoj vnitřního informačního systému Magistrátu města Brna (agendy odborů, elektronická pošta, systém právních informací, textové databáze).
  • Zabezpečuje potřebné technické a systémové zázemí (počítače, tiskárny, sítě, servery, antivirová ochrana, zálohování dat).

Projektová kancelář

  • Provozuje „Projektový board“, prostřednictvím něhož spravuje portfolio projektů odboru.
  • Podílí se na řízení ICT projektů ostatních útvarů úřadu.

Seznam podřízených útvarů