Jaká je výše poplatku

Jaká je výše poplatku

SAZBA POPLATKU ČINÍ 670 Kč za poplatníka a kalendářní rok 2024.

Poměrné částky

Zde si ověřte, zda patříte do skupiny osvobozených osob.