Hodnocení klientů – ankety spokojenosti

Hodnocení klientů – ankety spokojenosti

Na této stránce bychom rádi informovali naše klienty a návštěvníky našich stránek o výsledcích jednotlivých anket spokojenosti klientů, které připravujeme. Naší snahou je být úřadem přátelským a vstřícným, aby se zde naši klienti cítili příjemně při vyřizování svých záležitostí a aby zejména vyřídili vše co nejlépe, a pokud to lze, i co nejjednodušším způsobem. Proto připravujeme ankety spokojenosti klientů, neboť nás Váš názor zajímá a vždy je co vylepšovat. Poslední anketa spokojenosti proběhla na podzim r. 2015. Dále jsme byli zapojeni do klientského hodnocení v projektu DOBRÝ ÚŘAD (září 2021–září 2022).

Od září 2021 do září 2022 probíhal na Magistrátě města Brna monitoring vnějšího hodnocení spokojenosti občanů a klientů v projektu DOBRÝ ÚŘAD. Klienti, kteří navštívili Živnostenský úřad města Brna (obdobně i Odbor správních činností – občanské průkazy a cestovní doklady a Odbor dopravněsprávních činností – řidičské průkazy a evidence motorových vozidel) si u vyřizujícího referenta vzali kartičku, na kterou napsali svoji e-mailovou adresu a datum návštěvy a vyplněný lístek vhodili do označené schránky. Po obdržení krátkého elektronického dotazníku spokojenosti ve svém e-mailu mohli do něho napsat své zkušenosti z jednání na našem úřadě.